Technic Control

Wysoka Jakość Kontroli

Serwis aparatów RTG

Prowadzimy naprawy przemysłowych aparatów rentgenowskich:

  • gwarancyjne
  • pogwarancyjne
  • Dokonujemy przeglądów okresowych przemysłowych aparatów rentgenowskich
  • Wykonujemy konserwację aparatów
Close Menu