Technic Control

Wysoka Jakość Kontroli

Pomiar zawartości ferrytu

Zastosowanie stali kwasoodpornych, a szczególnie kwasoodpornych platerowanych stwarza szereg problemów natury technologicznej i metalurgicznej. Przy spawaniu stali kwasoodpornej jednorodnej o strukturze czysto austenitycznej ze stalą platerowaną, której podłoże ma strukturę ferrytyczno-perlityczną występuje wymieszanie stopiwa kwasoodpornego o strukturze austenitycznej ze spoiwem niskowęglowym o strukturze ferrytyczno-perlitycznej. 

Zastosowana technologia, dobór materiałów spawalniczych powinny zagwarantować takie połączenie, w którym spoina posiada zawartość ferrytu w granicach 2-8% przy spawaniu ręcznym i do 10% przy spawaniu automatycznym.


Do pomiaru procentowej zawartości ferrytu w spoinach ferrytycznych znajduje zastosowanie urządzenie typu MP 30. Skalowanie przeprowadza się od fabrycznego wzorca dostarczanego przez producenta wraz z atestem. Kontrole zawartości ferrytu należy przeprowadzić przed kontrolą radiologiczną złącza.

Close Menu