Technic Control

Wysoka Jakość Kontroli

Początek metod badań endoskopowych datuje się na początek XIX-go stulecia. Endoskopami były rury, którymi za pomocą zwierciadła doprowadzano światło świecy, lampy naftowej lub podobnego źródła do wnętrza przedmiotu.

Przełom nastąpił pod koniec XIX wieku, kiedy to wyprodukowano endoskop z optycznym systemem przenoszenia obrazu i elektrycznym oświetleniem wnętrza. Nazwa endoskop pochodzi od endo – greckiego endon = wewnątrz i skop od greckiego skopeo = patrzę. Tak nazywamy cienki optyczny instrument wprowadzany do wnętrza przedmiotu przez naturalne lub sztucznie wytworzone otwory, umożliwiające wizualną inspekcję przestrzeni wewnętrznej.

Używamy endoskopów elastycznych firmy Olympus, w których przenoszenie obrazu od obiektywu do okularu następuje nie za pomocą układu soczewek, lecz za pomocą dużej ilości włókien szklanych - światłowodów.

Badania endoskopowe znajdują zastosowanie między innymi:

  • przy kontroli niedostępnych powierzchni wewnętrznych na etapie produkcji i eksploatacji
  • przy kontroli elementów maszyn bez demontażu maszyny
  • przy kontroli przebiegu niektórych procesów roboczych, np. spalania

Przykłady zastosowań:

  • kontrola komory spalania silników okrętowych - endoskop wprowadza się otworem po wymontowaniu wtryskiwacza, kontroluje się: denko tłoka, tuleję cylindrową, zawory
  • kontrola rur i wymienników ciepła - wykrywanie pęknięć i por w rurach ze szwem, wykrywanie śladów korozji i erozji, sprawdzanie czystości i gładkości powierzchni rur głównie w energetyce jądrowej
Close Menu