Technic Control

Wysoka Jakość Kontroli

Badania ultradźwiękowe

Badania ultradźwiękowe wykorzystują zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal o częstotliwościach powyżej 20000Hz. Fale ultradźwiękowe wprowadza się w materiał za pomocą głowicy, której głównym elementem jest tzw. przetwornik – cienka płytka z materiału piezoelektrycznego, wytwarzająca krótkotrwałe drgania rezonansowe o częstotliwościach rzędu miliona cykli na sekundę. Pobudzanie przetwornika piezoelektrycznego impulsami elektrycznymi oraz “nasłuch” odbywa się za pośrednictwem defektoskopu ultradźwiękowego.

Badania można przeprowadzić metodą przepuszczenia lub metodą echa. Tzw. metoda echa polega na nadawaniu fal i ich odbiorze po odbiciu od wady lub powierzchni ograniczających dany element.

Zalety badań ultradźwiękowych:

 • duża uniwersalność i skuteczność metody
 • szybkość badania i bezpośredniość wyników
 • możliwość dokładnej lokalizacji wad wewnętrznych i zewnętrznych
 • możliwość pomiaru grubości elementów jednostronnie dostępnych
 • możliwość wykrywania wad punktowych o minimalnym wymiarze równoważnym 0,5 mm, wąskoszczelinowych od 0,001mm i wychodzących na powierzchnię o głębokości od ok. 0,1mm
 • przenośna i lekka aparatura

Metoda znajduje zastosowanie między innymi do badania:

 • złączy spawanych
 • materiałów hutniczych
 • części maszyn
 • pomiarów grubości

Wykonując badania ultradźwiękowe wykrywamy wady wewnętrzne typu:

 • wady punktowe [P]
 • wady liniowe [L]
 • wady rozległe [L]

Aby badania były skuteczne, konieczne są wysokie kwalifikacje badającego i wysokiej klasy aparatura – gwarantujemy jedno i drugie. Inspektorzy badań ultradźwiękowych posiadają wymagane udokumentowane kwalifikacje potwierdzone przez okrętowe towarzystwa klasyfikacyjne.

Do badań wykorzystujemy najnowszej generacji cyfrowe defektoskopy ultradźwiękowe renomowanych firm Krautkrämer oraz OLYMPUS. Posiadane wyposażenie umożliwia przeprowadzenie badań w każdych warunkach. Przy pomiarach grubości metodą ultradźwiękową możliwy jest pomiar elementów gorących dzięki zastosowaniu specjalnych głowic (jest to istotne przy pomiarach grubości ścian stalowych kominów), oraz “inteligentny” pomiar przez warstwę ochronną farby. Wysokiej klasy miernik grubości nie uwzględnia przy pomiarze grubości farby. Możliwy jest pomiar bez specjalnego przygotowania powierzchni punktu pomiarowego – szczególnie jest to ważne przy pomiarach grubości konstrukcji statków.

Close Menu