Technic Control

Wysoka Jakość Kontroli

Badania radiograficzne

Badania radiograficzne opierają się na wykorzystaniu zjawiska pochłaniania promieniowania przenikliwego X i gamma przez różne materiały oraz zjawiska fizykochemicznego, związanego z uzyskaniem radiograficznego obrazu na kliszy przez obróbkę fotochemiczną. Badania radiograficzne wykorzystywane są głównie do badania złączy spawanych i odlewów, co nie znaczy, że nie można użyć tej metody do badania części maszyn. Konieczne są wówczas specjalne zabiegi techniczne lub korzystanie ze specjalnie przystosowanej aparatury.

Przy wykonywaniu badań radiograficznych konieczny jest dostęp dwustronny do badanego obiektu. Z jednej strony znajduje się źródło promieniowania, natomiast z drugiej strony znajduje się detektor promieniowania – najczęściej klisza rentgenowska. Na kliszy ukazuje się obraz radiograficzny, na którym badane złącze przedstawia się jako obraz cieniowy, z jasnym pasem spoiny (większa grubość) na ciemniejszym tle elementów łączonych (mniejsza grubość).

Wady na obrazie radiograficznym ukazują się na tle jasnej spoiny lub w miejscu przejścia spoiny w materiał rodzimy jako ciemne pola o różnych kształtach (zmiana grubości metalu oraz współczynnika pochłaniania. Wyjątek stanowią: wytrącenie wolframu – pierwiastek ciężki i wyciek – obie wady dają obraz jaśniejszy od tła spoiny.

Przyjmuje się, że za pomocą techniki radiograficznej wykrywa się różnice grubości wynoszące 2%. Wykrywalność metody przy użyciu promieniowania gamma jest znacznie gorsza niż przy zastosowaniu promieniowania X. Do oceny wykrywalności wad w metodzie radiograficznej stosowane są różne wzorce czułości – wskaźnika jakości obrazu. 

Metodą radiograficzną wykrywamy wady wewnętrzne w spoinach typu:

  • pęcherze gazowe [A]
  • wtrącenia [B]
  • przyklejenia [C]
  • brak przetopu [D]
  • pęknięcia [E]
  • wady powierzchni i kształtu [F]

Ze względu na zdecydowanie lepsze rezultaty, do badań radiograficznych wykorzystujemy wyłącznie promieniowanie X. Pracujemy na wysokiej klasy defektoskopach rentgenowskich firmy Balteau typu GF i materiałach fotochemicznych firm Agfa GevaertKodak i Fuji. Stosowanie pełnego systemu Agfa (błony, chemikalia, automatyczna obróbka fotochemiczna) umożliwia nie tylko szybkie uzyskanie potrzebnych rezultatów ale jednocześnie powoduje standaryzowanie obróbki, co daje podwyższenie jakości tej metody.

Close Menu