Technic Control

Wysoka Jakość Kontroli

Badania penetracyjne

Badania penetracyjne są jednymi z najstarszych metod badań nieniszczących. Wykorzystują zjawisko włoskowatości polegające na wnikaniu niektórych cieczy do wąskich naczyń nazywanych kapilarami. Wszelkiego rodzaju zewnętrzne wady wąskoszczelinowe zachowują się jak kapilary, w które wnika ciecz zwana penetrantem. 

Penetranty używane w badaniu penetracyjnym są cieczami o niewielkim napięciu powierzchniowym i tym samym podatnymi na zjawisko włoskowatości i siły kapilarne. Naturalnymi odpowiednikami kapilar są wady takie jak: pęknięcia, zawalcowania, zakucia, rzadzizny, pęcherze otwarte, pory, wżery korozyjne. 

Badanie penetracyjne można podzielić na cztery etapy:

  • oczyszczenie badanej powierzchni
  • doprowadzenie cieczy penetrującej do badanej powierzchni
  • usunięcie nadmiaru cieczy z powierzchni
  • nałożenie wywoływacza na badaną powierzchnię

W miejscach wad, na zazwyczaj białym tle wywoływacza, powstają barwne linie pasmowe lub plamki. W zależności od użytych penetrantów rozróżniamy w badaniach penetracyjnych dwie metody: kontrastową i fluorescencyjną. Przy metodzie fluorescencyjnej konieczna jest obserwacja powierzchni badanej w świetle promieniowania nadfioletowego. Czułość badania penetracyjnego określa się szerokością i głębokością wykrywanych wad – wynosi ona odpowiednio ok. 0,01 i 0,03 ÷ 0,04mm.

Do badań penetracyjnych wykorzystujemy urządzenia firm Magnaflux i Helling.

Close Menu