Technic Control

Wysoka Jakość Kontroli

Profil działalności

Przedmiotem działań firmy TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. są specjalistyczne usługi z zakresu:

 • Badań nieniszczących, metodami:
 • Radiograficzną [RT]:
 • Radiografia połączeń spawanych i odlewów.
 • Ultradźwiękową [UT]:
 • Badanie połączeń spawanych (również stali nierdzewnych typu DUPLEX, stosowanych przy budowie np. "chemikaliowców" - statków do przewozu chemikaliów) oraz badanie wyrobów hutniczych i części maszyn. Do badań wykorzystujemy techniki: manualną (UT-PE), phased array (UT-PA), TOFD (UT-TOFD)
 • Pomiary grubości na gorąco, w tym grubości kominów stalowych (bez konieczności odstawiania od pracy)
 • Pomiary grubości konstrukcji stalowych - również przez powłoki malarskie bez konieczności ich usuwania (umożliwia to posiadany przez nas ultradźwiękowy miernik grubości z dodatkowym zobrazowaniem typu A - grubość farby przy pomiarze jest ignorowana)
 • Penetracyjną [PT] i magnetyczno-proszkową [MT]:
 • Wykrywanie wad powierzchniowych - szczególnie pęknięć i por gazowych.
 • Elektryczną: pomiar zawartości ferrytu w spoinach austenitycznych,
 • Wizualną - łącznie z endoskopią optyczną [VT].
 • Analizy fluorescencyjnej XRF - określanie składu chemicznego wyrobów metalowych (PMI)
 • Badania szczelności metodą Vacumbox (metoda pęcherzykowa) (LT)
 • Autoryzowanego serwisu przemysłowej aparatury rentgenowskiej firmy Balteau.
 • Digitalizacji radiogramów - archiwizacji radiogramów utrwalonych na filmach na płytach CD/DVD (radiogram w formie cyfrowej)
 • Konsultacji w zakresie badań nieniszczących - opracowywanie, opiniowanie instrukcji i procedur badawczych. Przeprowadzanie egzaminów wewnetrznych personelu badań nieniszczących.
 • Nadzoru konstrukcyjnego i jakościowego przy wykonywaniu konstrukcji stalowych.
 • Egzaminowania spawaczy i odnawiania uprawnień,
 • Weryfikacji i przeprowadzania szkoleń spawaczy elektrycznych i gazowych,
 • Badań niszczących (próby wytrzymałościowe, analizy chemiczne)

Ludzie są naszymi najbardziej wartościowymi zasobami. Dlatego dążymy do stworzenia warunków, w których każdy pracownik jest pełnowartościowym współudziałowcem w osiąganiu celów firmy. Kładziemy duży nacisk na szkolenie, aby uczynić jak najlepszy pożytek z technologii i utrzymać stałą aktualizację niezbędnych umiejętności.

Szczególnie duże doświadczenie posiadamy w prowadzeniu badań nieniszczących na konstrukcjach statków w budowie i eksploatacji, stalowych konstrukcjach mostów, rurociągów i zbiorników.

Nasze Laboratorium Badań Nieniszczących posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego potwierdzającego spełnienie wymagań normy EN 17025:2005

W naszym biurze handlowym na spotkanie z kontrahentami oczekują profesjonalnie przygotowani pracownicy. Umowy realizujemy fachowo, rzetelnie i terminowo.

Wyrażamy nadzieję, że Państwa wizyty w naszym biurze handlowym, zaowocują podpisaniem wzajemnie korzystnych umów.

Close Menu